Přeskočit na obsah

Co je myšleno tolik opěvovanou větou, že „Vše je energie“ a jak funguje „Zákon přitažlivosti“?
Jakým způsobem nás ovlivňují myšlenky, emoce a pocity? Nebo dokonce slova, která slyšíme nebo i sami říkáme? Jaký vliv na nás všechny má naše nastavení mysli, podvědomé bloky, limity a vzorce chování i tělo?

Pojďme se nejprve podívat, na co se ve svém životě zaměřit, aby jsme jednali v souladu své duše. Protože i to je cesta ke spokojenosti sebe sama, k souladu a harmonii.

Sdílím zde to, co jsem se na své 11-leté cestě k harmonii a souladu sebe sama naučila a potvrdila si, že funguje. Vlastně nejen na sobě, ale i na druhých. Výsledek bude záležet na vás samotných, jak s tím vším naložíte vy.
Protože nikdo z nás nemůže přebrat odpovědnost za činy, jednání ani chování druhých. Tuto neuvěřitelnou moc máme jen my.
A protože ve chvíli, kdy si uvědomíte souvislosti a bude vám to dávat smyslvykročíte na cestu k souladu své jedinečné duše.

Uvědomění totiž dokáže v mysli zázraky!

Je to jako když se chceme naučit vařit. Nejdříve si musíme zjistit informace.
Měli bychom vědět, jak používat sporák. Zjistíme, že potřebujeme hrnec, nějaké potraviny, je třeba někdy míchat a teprve potom se můžeme pustit do realizace.

Pojďme se tedy společně podívat na Zákon přitažlivosti, který vychází z teorie, že:

Věřím, že pokud se zajímáte o Zákon přitažlivosti, tuto frázi jste již slyšeli. Je na místě to skutečně pochopit. Nejprve se podíváme na energii z pohledu naší fyzické (hmotné) reality, což důvěrně známe a následně z energetického.

Máte rádi fyziku? Já ne. Nejsem žádný fyzik. A už vůbec ne kvantový. Přesto se věnuji i kvantovým technikám. Ale přesto jsem se do fyziky trochu ponořila, protože mi to pomohlo pochopit pár věcí. Došlo u mě k uvědomění a různým AHA momentům a najednou mi začalo svítat. Všechno bylo jasnější a jasnější. Věřím, že pro některé z vás by mohla být má cesta poznání i pro vás prospěšná.

Pojďme tedy na to:
Vše je tvořeno z atomů, které jsou tak malinkaté, že je nejsme schopni pouhým okem zaznamenat. Třeba vzduch je shluk jakýchsi atomů a jistě se mnou budete souhlasit, že i lidské tělo je z atomů složeno.
Rozdíl je v tom, že člověka vidíme, ale vzduch ne. To znamená, že mezi viditelným a neviditelným fyzickým světem je rozdílný počet atomů vměstnaných do prostoru.
Dalo by se říci, že čím víc atomů nacpeme do určitého prostoru, tím viditelnější je fyzický svět. 
Vezměme si například vodu. Led je tuhý, hmotný, fyzický, můžeme si jej hodit v létě do nápoje. Ale hoďte si do nápoje páru. Takže:

Pojďme se nyní podívat na úroveň energetickou.
Nejdříve je nasnadě přijmout fakt, že energie je všude a všechno a taky jedno jediné.
Když si představíme celý svět, je to v podstatě jeden neskutečně velký shluk atomů. V některých místech světa se mačkají jak sardinky (fyzická realita). Jinde si zase v klídku plavou volný a pohodlný kraul. Odtud výrok, že vše je jedno.

Jak byste nyní popsali, co je to teplo? Energie? Výborně!
Vraťme se ještě k vodě. Každá z forem vody, jak jsem si uvedli, má nějakou vlastnost. Led studí, pára nás dokáže pěkně ohřát. A dokáže i víc, že ano? Může nás i spálit.To znamená, že nese nějakou energii.
Každá energie tedy disponuje energetickou vibrací – vibrační frekvencí.
A pokud je teplo energie, co je to třeba taková myšlenka? Nebo emoce?

Už se vám někdy stalo, že jste přišli do místnosti a najednou jste ucítili tu hustou atmosféru? I vzduch by se dal krájet! Najednou si je člověk jistý, že mezi přítomnými se odehrál nějaký konflikt. Jak to, že jste to věděli? Ano, opět energie.

Shrňme si to tedy:
Led, pára, obraz, kartáček na zuby, domy jsou energie. Tudíž všechny předměty.
Všechny situace také. Jak jsme si ukazovali před chvílí na hádce v místnosti.
I samotné prostředí nese nějakou energii.
Myšlenka i emoce jsou energie.
Smutek je energie stejně tak jako radost.
Naše pocity i činy také.
Duše, mysl, vědomí i nevědomí, naše nejhlubší pravda, víra, Vesmír.

Pojďme ještě porovnat Vesmír z fyzické reality a z energetického pohledu:

Vesmír z fyzické reality

Pokud se na Vesmír podíváme z fyzické reality, uvidíme jednu krásně zbarvenou pidi kouli – Zemi. I když věda sem tam přijde s teorií života mimo Zemi, my lidé máme ukotven život na Zemi a život na jiné planetě se většinou vymyká našemu chápání. Myslíme, vnímáme a jednáme na základě toho, co známe z fyzické reality. Jsme ukotveni ve hmotě, které naprosto důvěřujeme.
Všichni důvěrně známe, že když z ruky upustíme hrníček, zákonitě se rozbije. Věříme ve hmotu. Známe náš fyzický svět.

Vesmír z pohledu energií

A nyní se podívejme na Vesmír z našeho nového úhlu pohledu.
Každý tomu říká říká jinak – Zdroj, Vyšší Já, Univerzum, Bůh, Jsoucno… Říkejte tomu, jak to cítíte vy. Já jsem si vybrala Vesmír.

Vesmír je tedy vše. A zároveň nic. Aby mohlo vzniknout vše, musí být nic. Z nic zase vznikne něco. A z něčeho opět nic. Vše je Jin a zároveň i Jang. Je to neustálý koloběh energií.
A aby Vesmír mohl fungovat nebo „žít“ chcete-li, je třeba se řídit nějakým pravidlem. Je to jeho způsob existence.

Možná to začíná být složité. Nechme nyní vše a nic. Prozatím nám bude bohatě stačit vědomí, že Vesmír je jedno. A že je celý svět je shluk atomů, které se ve hmotě mačkají na sebe a v tom, pro nás neviditelném, jsou od sebe dál.
Že Vesmír je celý svět, který ovlivňuje vše kolem i uvnitř nás.

Podívejme se na tohle celé propojení Vesmíru z pohledu energetického vnímání, o kterém jsem si pověděli.
Síla Vesmíru spočívá právě v jeho energii, na základě které tvoří fyzický svět.
Například klasický zákon přitažlivosti – zemskou přitažlivost. Tu také nevidíme a přesto tu je.
Vesmír je tedy plný obrovského množství energie. Jsou v něm elektromagnetická pole nejen Země, ale i všech bytostí. Je plný myšlenek, emocí, pocitů… to už víme.
Cílem Vesmíru, Zákona přitažlivosti je vždy tvořit soulad. Jinak by to celé bylo přece zbytečné. Nějak to přece musí fungovat.

Vesmír tedy VŽDY vytváří harmonii a soulad.

Nyní se dostáváme k tomu, proč jeden člověk je úspěšný a druhý ne. Odpověď je velmi jednoduchá. 

Protože Vesmír vždy tvoří harmonii a dokonalý energetický soulad!

A ne – není to vše. Energie jsou teprve začátek. Co nevidět sem vložím článek o frekvencích a vlivech Zákona přitažlivosti. Dnešní článek je v podstatě takový první díl. 🙂

Prozatím se můžete naučit svět vnímat energeticky. Stejně tak jako je pro vás přirozený fyzický svět, který důvěrně znáte.
Protože ve chvíli, kdy si uvědomíme, že vše je energie, začneme si čím dál více chápat, jak to s tím Vesmírem a Zákonem přitažlivosti je.

A jestliže vám moje slova nestačí, hledejte. Otevřete Google a inspirujte se jinde. Kupte si knížku. Setkávejte se s lidmi, kteří vás mohou inspirovat a posunout. Kontaktujte někoho, kdo je úspěšný v tom, čeho chcete dosáhnout. Někoho, kdo je vám sympatický a koho obdivujete. 🙂